IZVEŠTAJ 3: Politika u izolaciji – Nova publikacija u izdanju GKP

Grupa za konceptualnu politiku (GKP) je objavila svoj treći Izveštaj, koji ovog puta nosi podnaslov – Politika u izolaciji. Tekstovi u ovom Izveštaju su namenjeni široj javnosti, iako smo se u međuvremenu napisali izveštaja projekata koje smo realizovali tokom prethodne godine. Nastali su, dakle, tokom duge 2020. godine, godine koja još uvek traje i koja je obeležena krizom ne samo zdravstvenog sistema već i države, odnosno parlamentarnog političkog prostora koji je konačno delegitimizovan izborima održanim u toku pandemije. Tekstovi prate hronologiju situacija i događaja tokom ove duge godine na koje smo svojim uvidima i mišljenjem odgovorili, iz perspektive politike civilnog društva. Hronologija ovde nije samo sukcesija datuma, već i sukcesija političke subjektivnosti, kako bi to rekao naš prijatelj, francuski antropolog i aktivista Silven Lazaris (Sylvain Lazarus). U pitanju je, dakle, politička subjektivnost aktivista i njihova reč o tome kako, po njima, stvari stoje.

Pored predloga koje iznosimo pred ljude i kolege, ovim izveštajima skrećemo pažnju na značaj artikulacije autentičnih aktivističkih i političkih iskustava. U pitanju je borba za pravo na aktivistički govor i intelektualnost, kao i na specifičnu pisanu reč, na tip teksta koji će biti politički i analitički, iako nije naučni, akademski niti teorijski. Takođe je u pitanju borba za održivost sopstvenog intelektualnog prostora, uz uvažavanje postojanja mnoštva intelektualnosti i racionalnosti – kako naučne tako i one ljudi. Ono povratno otvara prostor i mogućnost da se prema ovde mišljenom, predočenom i napisanom od drugih zahteva isto uvažavanje i da se na njega poziva. Stoga si, dragi čitaoče, pozvan da se odvažiš na čitanje i na otvorenost prema mišljenju od kojeg svaka promena, koju neprestano prizivaš, mora krenuti.

(Iz Uvodnog teksta Izveštaja 3)

IZVEŠTAJ 3, Politika u izolaciji – Sadržaj

– Izolovane misli, Zoran Gajić, 31. mart 2020.

– Bez politizacije – kriza države i partije u vanrednom stanju, Branka Ćurčić, 3. april 2020.

– Srbija nije Kosovo, Zoran Gajić, 8. april 2020.

– Bojkot, GKP, 27. maj 2020.

– Saopštenje za javnost povodom nasilnih protesta, GKP, 8. jul 2020.

– Predlog o istini i intelektualnosti sa stanovišta ljudi, Nekoliko nas & Silven Lazaris, 15. jul 2020.

– Vlast je po pravilu daleko od istine ljudi – Istina može biti na strani ljudi, Branka Ćurčić, 5. avgust 2020.

– Civilna zaštita u Srbiji, Željko Popović, 30. septembar 2020.

– Saopštenje – Bilten Stanar i poziv na izbore, GKP, 26. oktobar 2020.

– Otvoreni poziv u mesnu samoupravu, Zoran Gajić, 30. oktobar 2020.

– Dvorišno nasilje, Savo Romčević, 5. novembar 2020.

– „Hronologije sadašnjosti“ Silvena Lazarisa, GKP, 25. novembar 2020.

– Godina za (ne)zaborav, Petar Atanacković, 28. decembar 2020.

– Nasilje i komentari, Savo Romčević, 7. januar 2021.

Kriminalna hipoteza, Zoran Gajić, 9. januar 2021.

„Jedina politika adekvatna situaciji je politika koja ne deli ljude“, Branka Ćurčić, 10. januar 2021.

Celokupan Izveštaj 3 u .pdf formatu će uskoro biti dostupan javnosti. Besplatan štampani primerak možete preuzeti u prostorijama GKP ako ste iz Novog Sada, a zainteresovani van grada mogu da se jave na adresu knjigostroj(at)gmail.com

Godina izdanja: 2021.

Broj strana: 256

ISBN 978-86-917183-9-8

Autori izveštaja: Petar Atanacković, Branka Ćurčić, Zoran Gajić, Željko Popović, Savo Romčević, Sylvain Lazarus & Nekoliko nas

Izdavač: Grupa za konceptualnu politiku (GKP)

Pariske komune 42, Novi Sad

tel: +381 (0)21 6333 013

mail: konceptualnapolitika(at)gmail.com

web: www.gkp.org.rs; www.inicijativa-samouprava.rs

Štampa: Artprint, Novi Sad

Izveštaj je realizovala Grupa za konceptualnu politiku iz Novog Sada, uz podršku NED – National Endowment for Democracy.

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *