Grupa za konceptualnu politiku (GKP) je objavila svoj drugi Izveštaj koji se tiče dosadašnjih iskustava vezanih za lokalnu participaciju građana u političkim procesima u lokalnoj i mesnoj samoupravi u Novom Sadu, kao i u drugim gradovima poput Požege, Banjaluke, Zagreba i Mitrovice na Kosovu stečenog u susretu sa aktivistima koji su u njima angažovani.

Pitanje (samo)uprave za nas, kao grupu građana koji misle da se bavljenje ovim stvarima može smatrati politikom na strani ljudi i na distanci od države i njenih izbornih procedura, pitanje je ovako („delegatski“) shvaćene mjesne samouprave, a onda, posredno, i lokalne samouprave. Mislimo da ljudi moraju u svojim rukama da imaju mehanizme za donošenje odluka koje ih se neposredno i svakodnevno tiču i češće nego što to propisuje odborničko-izborna politika partija i interesnih grupacija i kao jedina preživjela oruđa (pa i oružja) zaštite mišljenja ljudi od agresije vlasti, vidimo baš institucije samouprave i mehanizam narodne (građanske) inicijative. No, da bismo znali šta sa institucijama kada ih jednom otvorimo za ljude, mi moramo misliti inicijativu politički, kao ne samo od strane države pravno propisanu proceduru i mehanizam, sa jedne, ali ni samo kao mentalitetski shvaćenu karakteristiku pojedinaca i grupa u njihovoj (ne)volji da se organiziraju, sa druge strane. Inicijativa je, pored ova dva ekstrema, politički organizirana i mišljena zajednička akcija onih koji se dogovore oko rješavanja nekog problema onda kada procijene da taj problem treba i može da se riješi i uz korištenje za to svih raspoloživih sredstava. Kako onih koja su propisana i koja postoje, tako i onih koja još nisu izumljena.“ Iz uvodnog teksta „Inicijativa. Opis stanja“ Save Romčevića

IZVEŠTAJ 2 – Lokalna participacija u političkim procesima možete preuzeti na sledećem linku: https://gkp.org.rs/wp-content/uploads/2020/02/Izvestaj-2-2020-GKP.pdf

Autori izveštaja: Grupa za konceptualnu politiku – Branka Ćurčić, Zoran Gajić, Željko Popović, Savo Romčević

Fotografija: Slobodan Stošić, GKP

Grafičko oblikovanje: Grafička radionica Sputnjik & GKP

Godina izdanja: 2020.

ISBN 978-86-917183-7-4

COBISS.SR-ID 332786439

Izdavač: Grupa za konceptualnu politiku (GKP)

Pariske komune 42, Novi Sad

tel: +381 (0)21 6333 013

mail: konceptualnapolitika(at)gmail.com

web: www.gkp.org.rs

www.inicijativa-samouprava.rs

IZVEŠTAJ 2 – Lokalna participacija u političkim procesima objavljen je uz podršku NED – National Endowment for Democracy.

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *