INICIJATIVA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

Na mesnom forumu Grupe za konceptualnu politiku

četvrtak, 28. mart 2019. u 18h

Pariske komune 42 (lokal u prizemlju), Novi Sad

Pozivamo vas da nam se pridružite u Inicijativi za lokalnu samoupravu da bismo odbranili i ostvarili naše pravo da upravljamo javnim poslovima od neposrednog zajedničkog i opšteg interesa u lokalnim zajednicama.

Na četvrtom sastanku Inicijative za lokalnu samoupravu razgovaraćemo o novom Statutu Grada Novog Sada, koji je Skupština izglasala i usvojila na sednici 25. marta 2019. godine. Uvid u Predlog Statuta koji se našao pred novosadskim odbornicima, pokazuje nam da su sve primedbe Grupe za konceptualnu politiku (GKP) odbijene, uz problematičnu argumentaciju iz koje se jasno iščitava da u ovom trenutku vlast u Novom Sadu sistematski odbija predloge i primedbe nezavisno organizovanih građana i njihovih udruženja, bez obzira što je u pitanju najviši politički dokument grada kojim se uređuje i pravo građana na lokalnu samoupravu.

Ukidanje postojećih opština i ukidanje nadležnosti grada kojim se grad oslobađa brige za određene oblasti delovanja i života ljudi (stanovanje, socijalna briga, civilno društvo) u novom Statutu, govori nam o procesu deregulacije i povlačenja javnih politika, čime se vlast u Novom Sadu potpuno centralizuje, a oni koji je danas imaju ne osvrću se na činjenicu da se iza ovih nadležnosti kriju ostvarene slobode i prava građana koji su ih i upisivali u statute gradova.

Usklađivanje opštih akata sa izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi (2018) je započelo izmenama Statuta grada, a u narednom periodu će se usklađivati i statuti mesnih zajednica. Pre toga će vlast doneti Odluku o mesnim zajednicama, i po svemu sudeći nikoga o tome neće obavestiti niti pitati za mišljenje. Proces donošenja Statuta grada je prošao bez javne debate i javnog obrazloženja izmena koje su, po svemu sudeći, u funkciji interesa onih kojima objašnjenja nisu ni potrebna, a i sama procedura nije u skladu sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, budući da su ovim aktom ukinute gradske opštine. Da li će sledeći koraci na ovom putu usklađivanja akata sa zakonima biti javni, javnost nije upoznata. Odluke vlasti u ovom gradu su odluke Veća i sve se može odigrati u odnosu koji Veće ima sa Skupštinom, a u njoj se na prste jedne ruke mogu izbrojati glasovi onih koji ponekad dele interese stranke, čiji su članovi, sa ljudima koji ih biraju i čiji bi trebalo da su odbornici.

Javno postavljamo pitanje da li će biti prostora za intervencije i primedbe na predložene Odluke i Statute mesnih zajednica, i da li će 47 mesnih zajednica u Novom Sadu organizovati zborove građana tim povodom? Na narednim otvorenim i javnim sastancima Inicijative za lokalnu samoupravu bavićemo se modelima Odluka i Statuta mesnih zajednica (linkovi), kako bismo zajedno sprečili dalju uzurpaciju i urušavanje osnovnih institucija mesne i lokalne samouprave.

Stoga, na sastanke Inicijative za lokalnu samoupravu pozivamo vas, građane, bivše predsednike i članove Saveta mesnih zajednica, udruženja građana, aktiviste, novinare, stanare i ostale aktere iz polja stanovanja i lokalne zajednice – (ne-)profesionalne upravnike stambenih zajednica i organizatore upravljanja. Predstavnici uprava u Novom Sadu zaduženi za rad mesnih zajednica i sprovođenje Zakona o stanovanju i Zakona o lokalnoj samoupravi biće pozvani u svojstvu članova uprave, a ne vlasti.

Smatramo da udruženi i organizovani građani imaju pravo da učestvuju u lokalnoj samoupravi nezavisno od partijske i izborne mobilizacije. Sloboda ljudi da sami donose odluke i predlažu rešenja za svoje probleme je jedini način da živimo dostojanstveno.

Primedbe i predloge Grupe za konceptualnu politiku na Nacrt Statuta Grada Novog Sada, možete pročitati na ovom linku: https://gkp.org.rs/lokalne-politike-i-urbana-samouprava/primedbe-i-predlozi-grupe-za-konceptualnu-politiku-na-nacrt-statuta-grada-novog-sada/

Prvi proglas Inicijative za lokalnu samoupravu možete pročitati na ovom linku: https://gkp.org.rs/mesni-forum/proglas-inicijative-za-lokalnu-samoupravu/

Inicijativa za lokalnu samoupravu je pokrenuta u okviru mesnih foruma, koje realizuje Grupa za konceptualnu politiku iz Novog Sada, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija i NED – National Endowment for Democracy.

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *