Novosadska skupština je pred novogodišnje praznike usvojila Odluku o mesnim zajednicama kojom se ukida pravo nezavisnih kandidata da imaju svoje posmatrače izbora i rada biračkih odbora na izborima za članove saveta mesnih zajednica. Skrećemo pažnju javnosti da je ova odluka usvojena na netransparentan način, bez uvida javnosti i mogućnosti da građani podnesu primedbe na Odluku iako se njom uređuje rad njihovih organizacija. Da podsetimo, mesne zajednice su organizacije građana.

Ova Odluka je napisana prema modelu koji preporučuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i prema njemu su već usvojene iste odluke i statuti mesnih zajednica u mnogim opštinama u Vojvodini, ali i u drugim jedinicama lokalne samouprave u Srbiji. Zahvaljujući takvim odlukama, nezavisni kandidati su na izborima održanim tokom 2021. godine pokradeni, jer nisu mogli da kontrolišu birališta i broje glasove.

Novi Sad je među poslednjim gradovima koji usvaja ovaj model i gradska vlast to sada čini kako bi građane konačno odvratila od učešća na izborima za savete mesnih zajednica i obeshrabrila ljude da neposredno učestvuju u lokalnoj i mesnoj samoupravi.

Da li je u pitanju osveta novosadske vlasti zbog gubitka nekoliko saveta na prethodnim izborima ili mera koja sa zakašnjenjem dolazi na dnevni red gradskih odbornika, manje je važno. Ono što je bitno je to da se mesna samouprava oduzima građanima koji žele da učestvuju u radu mesnih zajednica i slobodno, na neposrednim izborima, biraju svoje predstavnike u savetima. Stranačka organizacija i mobilizacija ovih izbora je na korak do ukidanja mesnih zajednica, i zato je potrebno da građani počnu sa sazivanjem zborova građana u preostalim mesnim zajednicama i zahtevaju učešće u pisanju i usvajanju njihovih statuta, jer je to poslednja linija odbrane mesne samouprave.

Prema već usvojenoj Odluci o mesnim zajednicama, novosadske mesne zajednice u narednih šest meseci čeka pisanje novih statuta, pa je neophodno da javnost zna, ali i da građani aktivno učestvuju u ovom procesu i spreče ukidanje njihovog prava da sami predlažu, biraju i kontrolišu izbore za članove saveta mesnih zajednica jer su to Ustavom garantovana politička prava građana Republike Srbije. Statuti mesnih zajednica ne mogu biti usvojeni bez održavanja zborova građana i bez učešća građana u njihovom stvaranju. Ukoliko se to dopusti, Srpska napredna stranka će uništiti instituciju mesne samouprave i oduzeti osnovno političko pravo ljudi da odlučuju o pitanjima od opšteg i javnog interesa u svojom lokalnim zajednicama.

Grupa za konceptualnu politiku javno poziva stanovnike Novog Sada, ali i drugih opština u kojima još postoje mesne zajednice, da spreče sprovođenje Odluka o mesnim zajednicama tako što će pokrenuti inicijative da se one izmene i što će u statutima sačuvati mogućnost posmatranja izbora od strane predlagača nezavisnih kandidata. Bez toga, glasove će brojati vlast, a nezavisnost kandidata će izgubiti svaki smisao. Samim tim nestaće i mesna samouprava koja počiva na neposrednom učešću građana u svim aktivnostima jedinica mesne samouprave, počev od izbora za svoje predstavnike.

U Novom Sadu, 1. februara 2022. godine

NVO Grupa za konceptualnu politiku

Foto: GKP – Zbor građana u MZ Jugovićevo, 12.04.2017.

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *