Šta su zajednice u nastajanju?

Projekat složenog naziva – Zajednice u nastajanju: Osnaživanje za društveni angažman, samoorganizaciju i razvoj lokalnih rešenja – osmišljene je i prihvaćen od strane programa Evropske komisije, ERASMUS + i podrazumeva mobilnost učesnika u cilju razmene iskustava na nivou Evropske unije. Glavni, a to znači i dugoročni cilj koji sebi postavljamo ovim projektom je samo na prvi pogled pretnciozan: osnažiti društveni angažman i aktivno učešće građana u socijalnim, ekološkim i političkim procesima, a u smislu njihove održivosti i ekonomskim, koji se iz perpsektive organizacija civilnog društva ne svode nužno i na tržišne.

Globalna ekonomska i politička kriza upravljanja društvima koja rezultira neodrživim načinom života, rastom socijalno-ekonomskih nejednakosti, razvojem nehumanih i nedemokratskim politikama, klimatskim promenama, kao i manjak kritičkog mišljenja te opšti osećaj neizvesnosti i nesigurnosti bila je kontekst u kojem smo postavili ovaj clj, ali su tokom trajanja projektnih aktivnosti svet pogodile dve katastrofe. Najpre pandemija COVID-19, a u toku nje Evropu je pogodio i rat u Ukrajini. Kompleksnost krize na koju smo referisali pretvorila se u njenu brutalnost. Kontekst u kojem nastavljamo sa našim radom, a to je pre svega povezivanje u pokušaju zajedničkog delovanja, determiniše naše aktivnosti koliko i refleksije kojima ih nastojimo realizovati. Pitanje mira postaje ugrentno i na novi način osvetljava našu ambiciju da ohrabrimo ljude na održiviji način života. Ono što nas sve zabrinjava je pitanje koje se nameće: svedočimo li kraju demokratije i univerzalnih prava ljudi, i da li mi možemo uraditi bilo šta da to sprečimo?

Potreba za tim postoji i ona je ugrađena u osnove projekta Zajednice u nastajanju, i najpre se manifestuje kroz upoznavanje i povezivanje organizacija civilnog društva i grassroot organizacija na evropskom nivou, njihovih mreža, projekata, inicijativa i zajednica. Možemo li se povezati tako da razvijemo mreže međusobne podrške naspram rastućih pritisaka koje na civilno društvo u svakom smislu vrše vlasti svake od zemalja iz kojih dolaze organizacije-učesnice ovog projekta? Kako, kao organizovani i udruženi ljudi, delujemo lokalno u globalizovanom svetu i šta to znači za aktivizam i civilno društvo? Postoji li entuzijazam na strani ljudi i da li smo, najpre mi sami, spremni da otvorimo i problematična pitanja funkcionisanja samih organizacija civilnog društva i naših praksi u političkom sistemu koji nam, sada je sasvim izvesno, nije naklonjen, budući da je politika civilnog društva u svojoj biti mirovna politika? Ali može li se civilno društvo danas založiti se za mir u okruženju državnog rata koji urušava univerzalne vrednosti i međunarodni poredak demokratskih institucija i vrednosti? Ovo samo su neka od pitanja za koja moramo napraviti prostora ukoliko mislimo da je povezivanje i zajednički rad moguć.

U tom smislu, cilj projekta je direktno vezan za potrebe koje delimo, a koje se tiču poboljšanja stečenih znanja, veština i kapaciteta u odnosu na održivost praksi organizovanja, saradnje i zajedništva u okviru polja građanskog učešća u političkim procesima odlučivanja, a zatim i komunalne problematike, socijalnog stanovanja, alternativnih javnih prostora, razvoja lokalnih rešenja za socijalnu uključenost posebno migranata i izbeglica, samo-zaposlenje, itd.

Projekat Zajednice u nastajanju okuplja organizacije iz Nemačke, Grčke, Italije, Španije, Danske i Srbije i ovde ćemo ih ukratko predstaviti:

Project House Potsdam – Inwole (Potsdam, Nemačka) je nevladina organizacija koja ima za cilj podsticanje inovativnih oblika stanovanja. Deluje na polju održivog razvoja, političkog obrazovanja i stanovanja. Udruženje od 2005. godine vodi jedinstveni centar u svom prostoru u Potsdam-Babelsbergu i deo je mreže organizacija u celoj Nemačkoj (Mietshäuser Syndikat) koja omogućuje podršku za kupovinu stambenih prostora u kolektivnom vlasništvu. Danas ova organizaciju Potsdama ima tri kuće u kolektivnom vlasništvu u kojima se kombinuje kolektivno stanovanje i zajednički rad.

Italia che Cambia (Italy in change) je platforma za umrežavanje i digitalni medij koji okuplja različite projekte u oblasti održivog razvoja. Ova grupa od oko deset novinara iz različitih delova Italije beleži različite projekte, grupe i inicijative u Italiji, pravi video izveštaje i članke o njima i njihovim aktivnostima i stavlja ih na zajedničku mapu, čineći ih vidljivijim i bolje povezanim.

ImWandel Berlin (Berlin in change) takođe je platforma za umrežavanje i digitalni medij koji okuplja različite projekte u oblasti održivog razvoja. Delimično je proizašla iz Italia che Cambia, čiji je model implementirala u regionu Berlina i Brandenburga u Nemačkoj.

Communitism (Atina, Grčka) je društveni i kulturni centar u Atini osnovan 2018. godine, koji se bavi različitim temama: nezavisnom kulturnom produkcijom, zbrinjavanjem izbeglica, stanovanjem i društvenim razvojem u Atini. Centar je istovremeno svojim radom obnovio i sačuvao prostor bivše fabrike tekstila. Cilj im je da razviju održiv model društvene kohezije svog komšiluka, što bi moglo da obezbedi održivo stanovanje, samo-zaposlenje, nekomercijalni kulturni sadržaj, itd.

Ethos (Solun, Grčka) je udruženje koje radi na zbrinjavanju izbeglica i migranata, ali i na održivom razvoju, socijalnom preduzetništvu i sl. Takođe učestvuje u mnogim drugim projektima sa drugim grupama (jedna od njih je Pervolarides), kao što su urbane bašte, deljenje hrane (sakupljanje proizvoda pred istek roka za korišćenje iz supermarketa i koriste ih za kuvanje), itd.

Ethos (Danska) – Udruženje Ethos iz Grčke je neka vrsta „ogranka“ danskog Ethosa, koja je jedno malo udruženje, ali sa dužom istorijom projektnog rada na polju društvenog razvoja. Ethos je takođe osnovao nekoliko društvenih preduzeća u Indiji, koja su svoj rad zasnivala na korišćenju lokalnih resursa, veštinama ljudi u lokalu, poštenoj i jednakoj raspodeli zarade i razvoju proizvoda za zapadna tržišta.

Open Cultural Center (OCC), (Barselona, Španija) je neprofitna organizacija sa sedištem u Barseloni koja radi na uključivanju izbeglica, migranata i azilanata u društvo, kroz neformalno obrazovanje za decu i odrasle izbeglice, kroz uključenje u proces rada, kroz rad sa mladim izbeglicama na nihovoj mobilnosti, i kroz interkulturalnost i negovanje višejezičnosti.

Grupa za konceptualnu politiku – GKP (Novi Sad, Serbia) je udruženje građana koje je od 2011. godine aktivno na polju lokalnih politika, kao i u oblasti razvoja samoupravljanja, demokratije i zagovara neophodnost nove politike civilnog društva u Srbiji i šire. GKP pospešuje autonomno političko organizovanje i neposredno učešće u upravljanju i odlučivanju u stvarima od zajedničkog i javnog interesa u lokalnim zajednicama. GKP je pokrenulo više inicijativa, poput Inicijative za lokalnu samoupravu i njeno glasilo Bilten STANAR, i kampanje za građanske izbore za mesne zajednice u Novom Sadu na osnovu koje započinje ciklus zagovaranja za očuvanje građanskog karaktera mesne samouprave u Srbiji i bivšem jugoslovenskom regionu. Udruženje je sve više posvećeno istraživanju šta bi danas bila mirovna politika na strani ljudi i njihov politički kapacitet naspram politike vlasti i države.

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *