Treća u nizu javnih diskusija posvećenih načinima organizovanja građana u okviru projekta „Lokalne politike i urbana samouprava“, ugostila je Milicu Pekić Darku Radosavljević iz Beograda, jedne od osnivača i aktivnih učesnika Asocijacije Nezavisne kulturne scene Srbije (NKSS).

Sa njima smo razgovarali o motivima za osnivanje i delovanje Asocijacije NKSS, kao i načinima rada u komunikaciji sa mrežom udruženja građana u kulturi u Srbiji i regionu, a onda i podršci koju asocijacija pruža udruženim organizacijama. Dotakli smo se i pitanja i rada Inicijative nezavisne kulturne scene Novog Sada i NKSS, koje dele iskustvo rada u nezavisnoj kulturnoj produkciji, pokušavaju da naprave mesto politike na distanci prema deregulisanoj i perifernoj državi, a u okviru oslabljenog civilnog društva i situaciji obeshrabrenog samoudruživanja ljudi.

Asocijaciju Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) osnovalo je tridesetak aktera iz kulturnog polja, maja 2011. godine, vođeni željom da valorizuju postojeće aktivnosti i značaj novih načina rada na polju savremene kulture, kao i da svoje znanje i iskustvo ustupe društvenoj zajednici na polju kulturne politike. Danas NKSS broji oko 80 članica – udruženja građana u kulturi. Asocijacija deluje u pravcu jačanja sopstvenih kapaciteta i kapaciteta svojih članica, kao i kroz dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima, teži da promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi, da utiče na kulturnu politiku i druge javne politike koje su s njom u vezi. Asocijacija NKSS je takođe među organizacijama koje vode borbu za očuvanje prostora kulturnog centra Magacin u Beogradu.

Više o Asocijaciji NKSS: www.nezavisnakultura.net

 

Video zapis sa javne diskusije:

https://www.youtube.com/watch?v=yuNL2tYnEzA

 

print

Posted by admin

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *