Grupa za konceptualnu politiku vas poziva na hepening, za koji bi bilo lepo da se događa češće:

Koji crni kompjuter

u četvrtak, 28. decembra 2017, u 10h

mesto realizacije hepeninga:

Gradska uprava za kulturu

Žarka Zrenjanina 2, III sprat

Novi Sad

Koji crni kompjuter je uprav(i)no delo umetnosti, nastalo saradnjom Grupe za konceptualnu politiku i učesnika na projektu Mišljenje umetnika ili katastrofa – savremenih umetnika Slobodana Stošića, Borislava Prodanovića i Zorana Todorovića – u kome još uvek možete učestvovati i vi.

Zašto upravno ili uprav(i)no delo umetnosti? S jedne strane, jer se ovim delom interveniše u izvršnu vlast ili preciznije, u onaj njen deo koji se zove upravom za kulturu, na način širenja institucije umetnosti i tamo gde delo savremene umetnosti ne mora biti podržano i promovisano. Od insitucionalne kritike, do izazivanja institucije da odluči da li neko delo treba čuvati i time u njegovu dokazanu vrednost verovati. Iako znamo da poreklo savremene umetnosti ne leži u tome, i da mogućnost za nju pre može da se nađe van institucije, delom „Koji crni kompjuter“ postavljeno je pitanje limita institucionalnog okvira savremene umetnosti. Da bi se limit pokazao, institucija umetnosti se morala proširiti – i na upravu za kulturu kao potencijalne institucije savremene umetnosti koja će pored čuvanja (umetničkih) slika na zidovima svojih kancelarija sada biti u prilici da odluči da li će jedno delo savremene umetnosti podržati, što će za nju značiti i otvaranje svog odnosa sa upravom za finansije i odluku da li će našu umetničku organizaciju istoj izložiti. Jer, „Koji crni kompjuter“ je intervencija u okviru koje je suprotno dozvoljenim i normiranim konkursnim procedurama (inače nije javno poznato zbog čega te norme postoje osim da potiču iz uputstava uprave za finansije) kupljeno osnovno sredstvo za rad – laptop kompjuter – koje nije ostalo na uživanje organizaciji čiji je ovo projekat, već će kao deo izveštaja projekta biti predat gradskoj upravi za kulturu.

S druge strane, upravno umetničko delo je umetnička intervencija koja obuhvata celokupan projekat i njegov izveštaj. Izveštaj je dokumentacija dela, a delo postaje dokument projekta – sve se svodi na dokument, uključujući i laptop kompjuter. U toku rada na njemu, postavljeno je pitanje da li rad ili postupak savremenog umetnika u produkciji umetničkog dela odgovara ili je blizak organizacionom projektnom radu udruženja građana.

U okviru projekta „Mišljenje umetnika ili katastrofa“ koji je grad na konkursu za projekte u kulturi podržao, budžetskim stavkama nije tražena produkcija umetničkog dela (tražena je od drugih nivoa vlasti i nije dobijena), za čijom se izvedbom u novim okolnostima ipak pojavila potreba. Da li je ovde na delu umetnička volja koja poziva svaku volju da se ispolji, a pre svih onu koja je kroz Inicijativu nezavisne kulturne scene Novog Sada izazvana – političku volju vlasti. Intencija umetničkog dela i njegova produkcija pravi prekršaj u projektnim procedurama grada, upravo tamo gde vlast pozivanjem na proceduralna i zakonska ograničenja zapravo odbija predloge i mišljenja ljudi. Umetnost ide gde politika ne može? Ili umetnost skreće pažnju na limit politike u jednom trenutku? „Koji crni kompjuter“ upravo interveniše u ovu situaciju.

www.gkp.org.rs

Završni događaj se odvija u okviru projekta „Mišljenje umetnika ili katastrofa“, koji je nastavak rada na problemu savremene umetnosti i politike savremenosti. Prošli put smo se okupili pod naslovom „Mišljenje umetnosti ili katastrofa“, a sada smo na mestu mišljenja umetnika, sa kojima smo razgovarali na više radionica koje smo ovom prilikom nazvali „Konceptualni atelje“. Ovaj projekat sadrži više aktivnosti koje imaju za cilj predstavljanje, analizu i produkciju umetničkog dela i javni razgovor sa umetnicima. Projekat „Mišljenje umetnika ili katastrofa“ realizuje Grupa za konceptualnu politiku sa saradnicima, uz podršku Gradske uprave za kulturu Novog Sada i fondacije „Pomaže Damjan“.

 

 

print

Posted by admin

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *