Na tribini održanoj 26. februara 2018. u Medija centru Vojvodine učestvovali su: Dalibor Stupar, novinar portala VOICE – Vojvođanski istraživačko-analitički centar, Radomir Lazović, član Inicijative Ne da(vi)mo Beograd, Zoran Gajić i Branka Ćurčić, članovi Grupe za konceptualnu politiku, a svoje probleme vezano za rad mesnih zajednica izneli su: Ozren Lazić, član Omladinskog centra CK13, Maja Mrkić i Ružica Radulović, inicijatorke zbora građana u mesnoj zajednici “Jugovićevo” Detelinara, Dobrivoje Simić, profesionalni licencirani upravnik stambenih zajednica, Lazar Jovanov i Milica Nikoletić Rašković, članovi Fondacije Novi Sad 2021, i mnogi drugi građani koji su se složili da su mesne zajednice danas za građane zatvorene.

Grupa za konceptualnu politiku (GKP): Ovim saopštenjem želimo da obavestimo javnost da je pravo građana na lokalnu samoupravu uskraćeno građanima, a pre svega ljudima koji organizovano i udruženo žele da ga ostvare. GKP je udruženje građana koje se bavi građanskim aktivizmom i na terenu lokalne samouprave se nalazi već nekoliko godina baveći se problematikom stanovanja.

Mi smo se uverili u ovo što kažemo i tvrdimo da su mesne zajednice otete ljudima, da u njima postoji isključivo partijska mobilizacija građana i da partija na vlasti – pa samim tim i njeni koalicioni partneri u gradu – uzurpiraju autonomiju mesnih zajednica i njihovih organa odlučivanja i upravljanja.

Situacija sa mesnim zajednicama se pogoršala od poslednjih izbora za mesne zajednice, održanih letos, u julu 2017. godine, i o tome su mediji obaveštavali. Poznato vam je da je tada bilo napisa o pritiscima na kandidate građana za savete mesnih zajednica, o odustajanju opozicionih partija od izbora na ovom nivou, a sada tome pridodajemo i zatvaranje mesnih zajednica za sve inicijative građana koje nastaju autonomno i na organizovan način, među kojima je i udruženje građana kao način učešća ljudi u društvenom, ali i političkom životu zajednice.

Republika Srbija se obavezala mnogim dokumentima na saradnju sa civilnim društvom, i osnovala Kancelariju za saradnju sa civilnim društvom, na čijem sajtu se može pronaći dokaz za ovo što kažemo, i u tom smislu ovo zatvaranje mesnih zajednica predstavlja izneveravanje duha svih tih sporazuma i smernica, pošto je nivo neposrednog učešća u lokalnoj samoupravi teren koji pripada isključivo građanima i njihovim inicijativama koje nisu i ne smeju biti, ni na samim izborima na ovom nivou vlasti, partijski određeni. Smatramo taj nivo učešća građana prostorom za delovanje civilnog društva i udruženja građana, a izbori za savete mesnih zajednica nisu jedini način učešća građana na lokalnom nivou u političkom životu zajednica kojima pripadaju.

Naš rad, kao angažovanih i udruženih građana je naišao na zid posle spomenutih izbora, održanih letos u Novom Sadu, jer očigledno partija na vlasti smatra da nije dužna da čuje građane i njihov pristup rešavanju problema – koji su uvek problemi samih građana – a mislimo da danas, uoči lokalnih izbora u Beogradu to oglušivanje ima i svoju taktičku stranu i da je zatvaranje mesnih zajednica organizovana akcija vladajuće koalicije na lokalnom nivou. Uprkos tome što je predsednik jedne opozicione partije izjavio da se politika ne vodi u skupštinama stanara i mesnim zajednicama, vladajuća partija i koalicija na vlasti i u Novom Sadu izgleda misli suprotno, i zbog toga, osim što partijski osvaja vlast u mesnim zajednicama, sada mora i da je zaštiti od građana.

Društvena sfera iz koje pristupamo pravu građana da učestvuju u radu lokalne zajednice i lokalnoj samoupravi je oblast stanovanja koja je bitno promenjena donošenjem novog Zakona o stanovanju, čije poštovanje i sprovođenje predstavlja ozbiljan problem ukoliko se građanima ne dozvoli ravnopravno i demokratsko učešće u odlučivanju i upravljanju. Ekspertiza za probleme ljudi je na strani ljudi, i bez nje je svaki zakon prazno slovo na papiru i predmet zloupotrebe. Imamo dakle situaciju da je očuvanje stambenog fonda proglašeno javnim interesom, a da je javnost i učešće zainteresovane javnosti osujećeno. Treba istaći i da je lokalna samouprava jedan od aktera u sprovođenju ovog zakona, a mi sada svedočimo tome da se ona zatvara i za takve, dakle veoma konkretne inicijative, u kojima Grupa za konceptualnu politiku učestvuje u saradnji sa čitavom mrežom udruženja i inicijativa u različitim sredinama i gradovima u Srbiji.

Naši uvidi govore o tome da je na delu kršenje Zakona o lokalnoj samoupravi u njegovoj najbitnijoj tački, a to je da je lokalna samouprava pravo građana da upravljaju javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo, gde su mesne zajednice kao organi mesne samouprave u lokalnoj zajednici nezaobilazan element za neposredno uključenje građana.

Svedoci smo da je svako organizovanje i povezivanje građana povodom lokalnih problema koje žele da reše pretnja partijskoj mobilizaciji i vlasti, i smatra se nepoželjnim i nepodobnim. Ljudima, građanima i stanarima mesnih zajednica je uskraćeno pravo da se na javni način angažuju na lokalnom nivou i konkretan primer za to je osujećenje zbora građana u Mesnoj zajednici „Jugovićevo“ na Detelinari, kao statutarnog instrumenta za učešće ljudi u radu mesne zajednice, iako je održan u skladu sa procedurama, zakonom i statutom mesne zajednice. Građani su ponovili zbor i on je bio uspešan, međutim novi Savet mesne zajednice ga je obesnažio i nije ispoštovao njegov zaključak, što znači da nije stao iza odluke građana, čak i onih koji su glasali za njegov izbor. Argument koji smo čuli od Gradske uprave za opšte poslove zadužene za rad mesnih zajednica da su Saveti mesnih zajednica autonomni u donošenju odluka, zapravo znači da su autonomni samo u odnosu na građane i njihove potrebe. Zbog toga su u ovom trenutku komšije sa Detelinare iz ulice Stevana Divnina Babe primorane da uđu u sudski proces i privatnu tužbu i time se izlože finansijskom riziku. Građani su zborom građana pokušali da spreče kršenje Zakona o stanovanju, ali ih je ova institucija lokalne samouprave prepustila sudskom postupku, čime se dokazuje da lokalna samouprava ne funkcioniše i da je pravo na lokalnu samoupravu uskraćeno građanima.

Pokušaj komunikacije sa mesnim zajednicama povodom uključenja građana i njihovih udruženja u njihov rad, što smatramo neophodnim za poboljšanje uslova života i stanovanja na lokalu, pokazao nam je da su mesne zajednice zatvorene za autentične i autonomne inicijative ljudi. Na preko dvadeset upućenih dopisa Savetima mesnih zajednica, dobili smo svega 2 i to negativna odgovora, a Načelnik Gradske uprave za opšte poslove zadužene za rad i mesnih zajednica, Načelnica uprave za imovinske i imovinsko-pravne poslove i Član gradskog Veća za upravu i propise ignorisali su naše molbe za sastanke kako bismo im problem izložili. Zahtev za informacije od javnog značaja i odgovor na njega nam je pokazao da preporuka o prioritetnim korisnicima mesnih zajednica ne postoji, a na potragu za ovim dokumentom nas je naveo pomoćnik Gradonačelnika. Ono što je zanimljivo je da su nas u Otvorenoj kancelariji grada kao i u Otvorenom kabinetu Gradonačelnika dočekali bivši predsednici Saveta mesnih zajednica koji su nas ili odvraćali od pokušaja otvaranja mesnih zajednica za građane iako su njima predsedavali u više mandata, ili su nas jednostavno pozvali da ih pobedimo na izborima.

GKP neće odustati od angažovanja na otvaranju mesnih zajednica i u saradnji sa partnerskim organizacijama koje se bave stanovanjem i angažmanom građana u lokalnim zajednicama nastaviće borbu organizovanjem različitih akcija u nastojanju da mesne zajednice vratimo ljudima, odnosno građanima, njihovim udruženjima i inicijativama kojima se na organizovan način učestvuje u ostvarenju prava na lokalnu samoupravu.

GKP će nastaviti da radi na razvoju ideje o zajedničkoj platformi (mreže za lokalnu samoupravu) koja bi okupila različita udruženja i inicijative koje će se angažovati na afirmaciji lokalne samouprave, a posebno mesne zajednice, koja bi trebala biti interesna zajednica svih građana na njenoj teritoriji, a u službi zadovoljavanja njihovih autentičnih socijalnih, komunalnih i drugih zajedničkih potreba.

U narednom periodu ćemo se obratiti svim mesnim zajednicama sa konkretnim predlozima za unapređenje i javnost njihovog rada i pozvati Gradsko veće da se o tome javno izjasni. Preporuka kojom se uređuje obavezno ustupanje prostora mesnih zajednica parlamentarnim strankama, udruženjima penzionera i humanitarnim organizacijama i akcijama, kako nam je službeno saopšteno, nije u posedu Gradske uprave za opšte poslove, pa je na nama i javnosti da saznamo da li uopšte postoji takav dokument ili je on usmeno izdana naredba i zavera ljudi na vlasti protiv društva i građana. U interesu javnosti i građana je da takva preporuka postoji i da je moguće menjati je i dopunjavati u skladu sa potrebama društva i ljudi koji imaju pravo na lokalnu samoupravu, a koji se i sami udružuju nastojeći da ostvare svoja prava i na taj način doprinesu poštovanju i ostvarenju javnog interesa. Uloga civilnog društva i udruženja građana mora biti priznata i zato je potrebno dopisati svaku uredbu, akt ili preporuku pravom na učešće udruženih građana u lokalnoj samoupravi, a koje ne organizuju isključivo partija i država.

U Novom Sadu, 26.02.2018.

Udruženje građana “Grupa za konceptualnu politiku”

Tribina i konferencija za novinare je održana uz podršku Medija centra Vojvodine i Nezavisnog društva novinara Vojvodine.

Izveštaj na portalu Autonomija: http://www.autonomija.info/grupa-politika-uzurpira-mesne-zajednice-u-novom-sadu.html

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *