Grupa za konceptualnu politiku (GKP) iz Novog Sada, 14. marta 2019. godine uputila je pismo Žeralu Kolou (Gerald Colleaux), policy officeru programa Kreativna Evropa Generalnog direktorata za edukaciju, mlade, sport i kulturu Evropske komisije (Brisel), odgovarajući na njegov dopis kojim je ovoj organizaciji odgovorio umesto Panela nezavisnih eksperata koji vrši evaluaciju projekta Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture. Podsećamo, tokom jeseni 2018. godine, GKP je uputila dva Otvorena pisma Panelu nezavisnih eksperata čiji su članovi obećali da će na njih odgovoriti, ali do ovog trenutka to nisu učinili.

Ovom prilikom, GKP je iskoristila mogućnost da skrene pažnju gospodinu Kolou na probleme sa kojima se i dalje sreće radeći u Novom Sadu u okviru nezavisne kulturne scene, a što podrazumeva i svojevrstan odnos prema institucijama kulturne politike i uprave Grada, među kojima je i Fondacija „Novi Sad 2021“. Zahvaljujući na predočenim procedurama monitoringa i evaluacije projekta Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture (EPK), GKP mu je skrenula pažnju da bez Otvorenih pisama i javnih intervencija ova procedura ne bi bila jasna kulturnim akterima kao ni široj javnosti u Novom Sadu. „Reagovali smo na neopredeljenost Fondacije ‘Novi Sad 2021’ za transparentan rad, kao i na izostanak podrške nezavisnim kulturnim akterima. Naime, tek nakon javnog pritiska Fondacija je na svom sajtu objavila pismo upućeno nakon posete delegacije Panela u junu 2018. godine, unoseći konfuziju u javnost da li se radi o zvaničnom izveštaju ili pak pismu“, navodi Grupa za konceptualnu politiku, konstatujući da je njihova intervencija doprinela transparentnijoj realizaciji projekta EPK, što je najpre u interesu Evropske komisije, te da uzima pravo da sa ovim intervencijama nastavi i ubuduće. GKP smatra da je „neophodno odlučno izjašnjavanje o važnosti uloge civilnog društva i u oblasti kulturne politike, kako od strane Fondacije tako i od strane institucija EU i samog Grada koji nosi titulu EPK, i kako vrednosti koje promovišete u cilju unapređenja ukupnih kulturnih, ekonomskih, političkih i društvenih potencijala razvoja Novog Sada za sve ljude koji u njemu žive i stvaraju, ne bi ostale samo deklarativne.“

GKP je podsetila da je u Otvorenim pismima skrenula pažnju na zatvorenost institucija lokalne samouprave – mesnih zajednica – za nezavisno organizovane građane i organizacije civilnog društva, dok Fondacija ove institucije slobodno koristi u realizaciji svog projekta „Nova mesta“, kojoj se i obratila nakon odbijanja vlasti u Novom Sadu da taj problem reši. Nakon što je izostala podrška Fondacije ovom zahtevu, GKP se obratila EU institucijama, pre svega Panelu sa čijim prvim monitoring izveštajem se u velikoj meri složila, upravo zato što su mogućnosti komunikacije sa lokalnim vlastima iscrpljene, i to u trenutku kada se građani suočavaju sa ozbiljnim ugrožavanjem mnogih ostvarenih prava. „Sigurni smo da vam nije poznato da Novi Sad ovih meseci prolazi kroz nedovoljno transparentan i nedemokratski proces uređenja lokalne i mesne samouprave, što se odražava na ravnopravno i neposredno učešće građana u upravi i odlučivanju u ovom gradu. Novim Statutom grada ukidaju se opštine i brišu mnoge nadležnosti i poslovi grada među kojima su bili i poslovi brige za razvoj civilnog društva i nezavisnog kulturnog stvaralaštva, ali to su samo neka od prava građana koja će biti suspendovana njegovim donošenjem. Centralizacija uprave koja se trenutno dešava, i redukcija nadležnosti grada kao jedinice lokalne samouprave, bez presedana je u evropskom kontekstu“. GKP je o tome obavestila ovog zvaničnika Evropske komisije, uz konstataciju da je u pitanju proces autoritarnog upravljanja na najvišem nivou lokalne samouprave grada, koji u potpunosti suspenduje oblike neposrednog učešća građana u upravljanju i odlučivanju. U pitanju je dakle „politički kontekst problema o kome smo pisali u Otvorenim pismima Panelu nezavisnih eksperata, i na kome se očigledno sistemski radi“, navela je GKP.

Da se ovakva politička i društvena situacija odražava i na polje kulturnog stvaralaštva, jasno je iz recentnih postupaka i odluka vlasti, upravo u oblasti finansiranja i podrške nezavisnim akterima u kulturi, na poslednjem javnom konkursu. Naime, u redovan javni konkurs za su-finansiranje projekata u kulturi u oblasti savremenog stvaralaštva u 2019. godini uvedeno je obavezno opredeljenje za jednu od ponuđenih programskih ‘platformi’ projekta Novi Sad 2021. Da li je to uobičajena praksa u pripremama za ovu titulu ili je, pak, administrativni manevar kojim se popunjavaju nedostaci u programskom usmerenju ovog projekta ka savremenoj umetničkoj i kulturnoj produkciji, kao i nikada opovrgnuta sumnja da li ovaj projekat uopšte ima umetničkog direktora, ostaje nejasno“, ocenila je GKP i skrenula pažnju da ukoliko je ovo redovna i regularna procedura u realizaciji projekta EPK, ona je izuzetno problematična, jer ne samo da potvrđuje sumnje oko neopredeljenosti vlasti i projekta EPK za podsticanje i razvoj nezavisne kulturne i umetničke scene Novog Sada, već joj uslovljavanjem uskraćuje pravo na nezavisno programsko delovanje.

„Ne želimo da pomislimo da institucije EU nisu zainteresovane za povećanje participativnosti građana i organizacija civilnog društva u radu lokalnih institucija“, zaključuje GKP svoje obraćanje pozivajući ovog zvaničnika Evropske komisije da preduzme mere koje su u njegovoj nadležnosti i da se javno izjasni povodom obraćanja GKP, a kojim se ukazuje na uskraćivanje prava građana i njihovih udruženja da učestvuju u kreiranju javnih politika u Novom Sadu kao nosiocu titule Evropske prestonice kulture.

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *