autor: Howard Slater

U ovoj zbirci tekstova, Howard Slater improvizuje na temu onoga što je Walter Benjamin mogao misliti pod frazom « afektivne klase ». Izvan ograničenja akademskog pristupa, Slater je inspiriran mogućim implikacijama Benjaminovih « mesijanski krhotina » i kreće se ka terapeutskim mikro-politikama, zahvatajući diskurs-žaljenja Radničkog pokreta i problematiku « postajanja kapitalom ».

Esej « Anomija/Bonomija » zauzima najveći deo ove knjige, koja takođe uključuje tekstove i poeziju iz proteklih deset godina rada. Ovi dodatni tekstovi obuhvataju teme i koncepte kao što su egzodus, rodno biće, nadrealistički presedan, jezik poezije i mogućnost za kolektivne ‘afektivne’ prakse u borbi protiv kapitalističke kolonizacije psihe.

Howard Slater volontira kao terapeut (igre) i ponekad piše tekstove. Živi i radi u Londonu, i učestvuje u radu u časopisu Mute i u projektu MayDay Rooms (http://maydayrooms.org/).

Izdavač: kuda.org, Novi Sad, 2013

ISBN 978-86-88567-06-0

Prevod sa engleskog jezika: Dušan Đorđević Mileusnić, Đorđe Čolić, kuda.org, Grupa za konceptualnu politiku (GKP)

Kolaž na koricama: « Portret », kuda.org i GKP

Izdanje na engleskom jeziku: Mute Publishing, 2012 www.metamute.org

Sadržaj knjige: Preuzmi PDF fajl

print

Posted by admin

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *