Bilten STANAR #16&17 u dnevnim novinama DANAS

U petak 18. novembra 2022. godine

Tema broja: KOSOVSKI FANTAZAM

Autori i autorke tekstova i vizuelnih predložaka: Dejan Atanackovć, Petar Atanacković, Branislav Dimitrijević, Branka Ćurčić, Zoran Gajić, Željko Popović, Marijana Rot, Dragan Stojković, Slobodan Stošić i Žene u crnom

Novi dvobroj Biltena STANAR u izdanju Grupe za konceptualnu politiku i ovog puta će biti distribuiran uz dnevni list DANAS. Ovim izdanjem javno postavljamo pitanje: Da li je moguće misliti priznanje Kosova ako si Srbin? Izvesno je da u Srbiji danas ne postoji politika priznanja Kosova. Međutim, da li je trenutak da se konačno čuje političko mišljenje ljudi koji nemaju vlast, ali imaju moć da priznaju i Kosovo i priznanje Kosova kao političku slobodu koja im je garantovana Ustavom, iako mu u preambuli stoji da je Kosovo deo Srbije?

Ovom temom je danas ispunjen celokupni javni prostor u Srbiji, ali uprkos tome, pitanje prava i odlučnosti da se Kosovo prizna ostaje tabu. Zajedno sa autorima u ovom izdanju, Bilten STANAR interveniše u javni diskurs govoreći ono što se danas, u najmanju ruku, smatra nepoželjnim. Postavlja pitanje opoziciji da li joj je za rejting bitna Srbija koja misli svojom glavom i predlaže politiku pružene ruke Albancima zajednicom građanskih opština u Srbiji i na Kosovu. Njime se poziva na prolazak kroz kosovski fantazam i apeluje na domaću i međunarodnu javnost da izvrši pritisak na aktuelnu vlast u Srbiji da uzme u obzir to da građani i građanke Kosova ne žele da se podvrgnu suverenitetu države u čije su ime proganjani i ubijani svi koji su hteli da odnose između Srba i Albanaca oblikuju na novim osnovama, bez diskriminacije i represije.

Pitanjem Kosova danas dominira politika vlasti kroz uređenje tehničkih, administrativnih i upravnih pitanja koja čine tzv. proces normalizacije. Ma koliko ona bila značajna za svakodnevni život ljudi, među njima nije i pitanje koje bi i danas, a možda naročito danas, trebalo da je prvo na stolu. A to je pitanje političke slobode da se kaže da je Kosovo pošteno i pravedno priznati. To je pitanje koje moramo moći postaviti jer se tiče očuvanja političkih prava i sloboda nas koji danas živimo u Srbiji. U ratno vreme, a ono je već dugo takvo, pitanje priznanja nezavisnosti Kosova posmatramo iz lokalnog rakursa koji predstavlja pristup politici mira kojom danas iz građanske, civilne, perspektive i postavljamo ovo pitanje srpskoj javnosti.

Bilten STANAR uređuje i izdaje: Grupa za konceptualnu politiku (GKP), Novi Sad

Tiraž: 20.000

www.biltenstanar.rs

Bilten STANAR se publikuje u okviru projekta Lokalno učešće građana u političkim procesima koji je zasnovan na politikama civilnog društva, lokalne samouprave i

direktnog učešća ljudi u procesima odlučivanja, odnosno na posebnoj, lokalnoj i civilnoj perspektivi bez koje čovek koji danas misli isključivo geopolitički može biti samo pasivan.

Projekat realizuje Grupa za konceptualnu politiku u saradnji sa Fondacijom Hajnrih Bel – predstavništvo Beograd. Stavovi izraženi u Biltenu STANAR su stavovi autora i

ne predstavljaju nužno stavove fondacije Hajnrih Bel.

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *