Gost i predavač je Miodrag Dakić, aktivista iz Banjaluke:

PONEDELJAK, 28. oktobar 2019. od 15 – 19h

UTORAK, 29. oktobar 2019. od 11 – 14h

Prostorije Grupe za konceptualnu politiku

Pariske komune 42 (lokal u prizemlju), Novi Sad

Pozivamo vas da učestvujete na radionici koju će voditi Miodrag Dakić, aktivista iz Banjaluke, koordinator inicijative „Naša mjesna zajednica“ koju je pokrenulo i organizovalo udruženje građana „Oštra Nula“. Na radionici će biti reči o inicijativi i kampanji koja je realizovana 2017. godine povodom izbora za članove Saveta 57 mesnih zajednica u Banjaluci. Imaćemo priliku da detaljno saznamo kako je izgledala ova inicijativa, šta je sve uključivala i na koji način je uticala na jačanje pozicije mesnih zajednica u zagovaranju potreba i interesa građana, a zatim i o kandidovanju samih građana kao nestranačkih ličnosti, koji su se putem udruženja i građanskih lista borili za učešće u lokalnoj samoupravi kroz savete mesnih zajednica.

Tokom prvog dana radionice, 28. oktobra, biće reči o samoj inicijativi „Naša mjesna zajednica“ i o aktivnostima koje su u okviru nje bile organizovane – od informisanja građana o značaju mesnih zajednica i o izborima uz obezbeđenje pravne, organizacione, medijske i političke pomoći i saveta, do komunikacije sa Savetima ciljanih mesnih zajednica, sa Gradskom izbornom komisijom i gradskim institucijama zaduženim za nadzor njihovog rada. Dakle, diskutovaćemo o radu sa ljudima, građanima i građankama Banja Luke, kao i o poziciji koju su članice i članovi udruženja građana „Oštra Nula“ zauzeli prema izborima u mesnoj samoupravi. Tema radionice će obuhvatiti i trenutno stanje sa mesnom samoupravom u Banjaluci, dve godine nakon izbora i kampanje, i o funkcionisanju mesnih zajednica i to posebno onih u čijim savetima danas učestvuju nezavisni građani.

Tokom drugog dana radionice, 29. oktobra, bavićemo se pravnim okvirom i dokumentima koji regulišu rad mesne i lokalne samouprave Banjaluke, među kojima su Statut Grada Banjaluke sa oblicima neposrednog učešća građana i vrstama nadzora nad radom saveta mesnih zajednica, zatim Odluka o obrazovanju, organizaciji, poslovima i načinu finansiranja mjesnih zajednica na području Grada Banja Luka, kao i Pravilnik o upravljanju i načinu korištenja prostora u objektima mjesnih zajednica i društvenih domova na području grada Banja Luke. Pokušaćemo da vidimo na koji način i da li ovi dokumenti korespondiraju sa istim dokumentima u Novom Sadu, kao i da kreiramo Pravilnik o upravljanju i načinu korišćenja prostora mesnih zajednica koji u Novom Sadu ne postoji, a koji je neophodan kako bi se vrata mesnih zajednica otvorila za slobodno učešće građana, njihovih udruženja i inicijativa. Podsetićemo, GKP od 2017. godine i zatvaranja mesnih zajednica ukazuje na nepostojanje ovog dokumenta i apeluje na neophodnost njegovog donošenja, da bi se omogućila a zatim i pojačala komunikacija građana sa mesnim zajednicama.

Radionica je otvorenog tipa, besplatna i svako je pozvan da učestvuje. Pridružite nam se!

Radionica i akcija su takođe deo Inicijative za lokalnu samoupravu koju smo pokrenuli da bismo odbranili i ostvarili naše pravo da upravljamo javnim poslovima od neposrednog zajedničkog i opšteg interesa u lokalnim zajednicama. Smatramo da udruženi i organizovani građani imaju pravo da učestvuju u lokalnoj samoupravi nezavisno od partijske i izborne mobilizacije. Sloboda ljudi da sami donose odluke i predlažu rešenja za svoje probleme je jedini način da živimo dostojanstveno.

Takođe vas pozivamo na javnu tribinu Izbori za savete mesnih zajednica – Slučaj Banja Luke & Novog Sada, koju organizujemo nakon radionice, u utorak 29. oktobra u 19h u Radio 021 Kafeu, na kojoj će učestvovati Miodrag Dakić iz Banjaluke, Predrag Antonić iz Inicijative građana „Za BOLJI Petrovaradin“ i Zoran Gajić iz GKP i Inicijative za lokalnu samoupravu, uz moderaciju Branke Ćurčić, GKP.

Radionicu organizuje Grupa za konceptualnu politiku iz Novog Sada uz podršku NED – National Endowment for Democracy.

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *