STATUTI MESNIH ZAJEDNICA – POSLEDNJA LINIJA ODBRANE PRAVA I SLOBODA

Mesni forum će se održati u petak, 10. marta u 18h

u prostorijama Grupe za konceptualnu politiku/GKP

Pariske komune 42 (lokal u prizemlju), Novi Sad

Da li građani i građanke Novog Sada znaju kakvi se Statuti mesnih zajednica trenutno usvajaju? Zašto se taj proces odvija van javnosti i bez zborova građana čije je održavanje obavezno po Statutima koji su i dalje na snazi do usvajanja novih? Zašto im je oduzeta mogućnost da iznesu svoje mišljenje i daju predloge o tome kako žele da funkcionišu ove građanske, lokalne institucije?

Već usvojenom Odlukom o mesnim zajednicama Novog Sada njihovo učešće u mesnoj i lokalnoj samoupravi je praktično onemogućeno uvođenjem lista na izborima za savete mesnih zajednica, obaveze overe potpisa pri kandidovanju i ukidanjem nezavisnog posmatrača izbornih radnji. Učešće u izmenama Statuta mesnih zajednica je poslednja prilika da građani odbrane svoje pravo na neposredno učešće u mesnoj samoupravi i poslednja linija odbrane njenog građanskog, civilnog karaktera.

GKP poziva sve zainteresovane građane i građanke, organizacije civilnog društva i predstavnike demokratskih političkih partija na Mesni forum na kojem će biti detaljno predstavljene glavne izmene Statuta mesnih zajednica u Novom Sadu upoređivanjem tekućih Statuta i modela na osnovu kojih se izrađuju novi Statuti.

Na forumu će takođe biti predstavljena publikacija „Predlog za politiku decentralizacije – Za očuvanje građanskog karaktera mesne samouprave“ koju je objavila Grupa za konceptualnu politiku kao radni dokument kako bi se artikulisao što jasniji predlog i zahtev za osnaživanjem i odbranom stečenog prava i sloboda građana na lokalnu i mesnu samoupravu.

Ovaj forum je jedan u nizu javnih diskusija koje organizuje Grupa za konceptualnu politiku kao deo procesa zagovaranja očuvanja građanskog karaktera mesne samouprave u Srbiji i prava građana na neposredno učešće u lokalnim, javnim i političkim procesima. Proces zagovaranja realizuje GKP u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva, zainteresovanim građanima i demokratskim političkim partijama i pokretima. Odvija se u okviru projekta „Jačanje lokalne participacije u političkim procesima“ koji podržava Nacionalna zadužbina za demokratiju i Fondacija Hajnrih Bel – predstavništvo Beograd.

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *