BILTEN STANAR #16&17 objavili smo tokom jeseni 2022. godine i njime smo javno postavili pitanje: Da li je moguće misliti priznanje Kosova ako si Srbin? Novi dvobroj Biltena STANAR u izdanju Grupe za konceptualnu politiku i ovog puta je distribuiran uz dnevni list DANAS.

Izvesno je da u Srbiji danas ne postoji politika priznanja Kosova. Međutim, da li je trenutak da se konačno čuje političko mišljenje ljudi koji nemaju vlast, ali imaju moć da priznaju i Kosovo i priznanje Kosova kao političku slobodu koja im je garantovana Ustavom, iako mu u preambuli stoji da je Kosovo deo Srbije?

IZDAVAČ & UREDNIŠTVO BILTENA: Grupa za konceptualnu politiku (GKP)

OVOM BROJU BILTENA STANAR doprineli su: Dejan Atanacković, Petar Atanacković, Branislav Dimitrijević, Branka Ćurčić, Zoran Gajić, Željko Popović, Dragan Stojković i Žene u crnom

GRAFIČKO OBLIKOVANJE: Marijana Rot (Šloser)

FOTOGRAFIJE-KOLAŽI: Slobodan Stošić

ŠTAMPA: Forum/Magyar Szo, Novi Sad

TIRAŽ: 20.000

DISTRIBUCIJA: Dnevni list DANAS

Bilten STANAR se publikuje u okviru projekta Lokalno učešće građana u političkim procesima koji je zasnovan na politikama civilnog društva, lokalne samouprave i direktnog učešća ljudi u procesima odlučivanja, odnosno na posebnoj, lokalnoj i civilnoj perspektivi bez koje čovek koji danas misli isključivo geopolitički može biti samo pasivan.

Projekat realizuje Grupa za konceptualnu politiku u saradnji sa Fondacijom Hajnrih Bel – predstavništvo Beograd. Stavovi izraženi u Biltenu STANAR su stavovi autora i ne predstavljaju nužno stavove fondacije Hajnrih Bel.

Celokupan broj BILTENA STANAR #16&17 u PDF formatu možete skinuti klikom na naslovnicu ispod.

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *