Obraćamo se javnosti i pozivamo predstavnike medija i novinare da prisustvuju konferenciji za štampu, na kojoj će im se obratiti Zoran Pantelić ispred Inicijative nezavisne kulturne scene Novog Sada i Zoran Gajić – član Radne grupe za izradu Akcionog plana kulturnog razvoja Novog Sada. Konferencija za novinare će se održati u ponedeljak 26. juna 2017. godine u 12 časova u Galeriji SULUV-a – Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad.

Nakon više od dve nedelje neodgovaranja Člana gradskog veća za kulturu, Dalibora Rožića, na poziv Inicijative nezavisne kulturne scene Novog Sada, upućenog 7. juna 2017. godine, da sazove javno predstavljanje rada konkursnih komisija, Inicijativa konstatuje da su prekinuti pregovori Inicijative sa Gradskim većem Novog Sada.

Ćutanje vidimo kao istupanje Člana gradskog veća iz dosadašnjih procesa pregovora, što za sobom povlači i prekid saradnje Inicijative nezavisne kulturne scene Novog Sada sa Gradskom upravom za kulturu u realizaciji Akcionog plana strategije kulturnog razvoja.

Odbijanje Člana veća za kulturu da sazove javnu prezentaciju rada konkursnih komisija vidimo kao nedostatak političke volje da zajednički radimo na ostvarenju osnovnog cilja Strategije kulturnog razvoja grada, a koji je transparentnost, participativnost i demokratičnost. Smatramo da je i mimo Strategije važno istrajati na ovim principima jer je u pitanju javni interes i distribucija javnih sredstava koja treba da se sprovodi na transparentan način.

Ovim saopštenjem i pozivom na konferenciju za novinare Inicijativa iskazuje sumnju i u političku spremnost Člana gradskog veća za kulturu i Gradske uprave za kulturu da sprovede Strategiju kulturnog razvoja grada, i podsećamo da je Inicijativi data javna reč od strane Člana gradskog veća za kulturu da će ovogodišnji rad konkursnih komisija biti javno obrazložen na javnoj raspravi. Kako je Inicijativa računala na ispunjenje ovog obećanja, njene članice su se nadale i otvaranju političkog prostora da se interesi udruženih građana sa nezavisne scene prepoznaju i u zvaničnoj gradskoj politici, i u to ime su se uključile i u izradu akcionog plana kulturnog razvoja grada.

Kako očigledno izostaje politička volja da se obećanje ispuni, Inicijativa smatra da bi bilo nedosledno i neprincipijelno njeno učestvovanje u razvoju javnih politika grada. To naravno ne znači da Inicijativa odustaje od javnog i političkog delovanja, pošto smo mišljenja da politike ima isključivo na strani ljudi koji, braneći civilno društvo, brane i pravo građana da se udružuju i zajednički rade na ostvarenju ciljeva koji odgovaraju njihovim autentičnim potrebama i interesima. Dakle u situaciji odsustva političke volje predstavnika vlasti Grada Novog Sada, zaključujemo da su Strategija kulturnog razvoja i Akcioni plan mrtvo slovo na papiru.

Na konferenciji za štampu će se najaviti otvaranje izložbe ‘Petlja’ u galeriji SULUV takođe u ponedeljak u 20 časova, koja se nadovezuje u stavu Inicijative i direktno referiše na aktuelnu situaciju u kulturi grada Novog Sada.

U okviru obraćanja medijima i javnosti Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada će proslediti i obrazložiti svoju podršku apelimaSEE.Cult portala za kulturu Jugoistočne Evrope i Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) povodom ukidanja podrške vlasti ovom portalu, koji predstavlja jedno od retkih kontinuiranih medijskih prostora za promovisanje produkcije nezavisnih aktera u kulturi.

U Novom Sadu, 23. jun 2017.

Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada

print

Posted by admin

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *