Grupa za konceptualnu politiku i Omladinski centar CK13 iz Novog Sada, uputili su danas, 11. aprila, Javno obraćanje i poziv na javni sastanak Članu Gradskog veća zaduženom za kulturu povodom nemogućnosti participacije građana i udruženja građana u radu mesnih zajednica na teritoriji Novog Sada.

N/R Dalibor Rožić

Član Gradskog veća za kulturu

Trg slobode 1, Novi Sad

JAVNO OBRAĆANJE I POZIV NA JAVNI SASTANAK ČLANU VEĆA ZADUŽENOM ZA KULTURU POVODOM NEMOGUĆNOSTI PARTICIPACIJE GRAĐANA I UDRUŽENJA GRAĐANA U RADU MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI NOVOG SADA

Poštovani gospodine Rožiću,

Ovim javnim obraćanjem želimo da Vas obavestimo da ćemo u narednim danima uputiti „Otvoreno pismo“ gradonačelniku, Vama, ostalim članovima Veća grada Novog Sada i načelnicima uprava zaduženih za rad mesnih zajednica i sprovođenje Zakona o stanovanju, zatim Fondaciji Novi Sad 2021, pošto pomenute uprave, institucije i Veće smatramo odgovornim za probleme lokalne samouprave kojima se Grupa za konceptualnu politiku i Omladinski centar CK13 bave kao organizacije civilnog društva.

Grupa za konceptualnu politiku i Omladinski centar CK13 su, osim u oblasti kulturnog stvaralaštva, angažovani i na planu građanskog aktivizma i povezivanja građana povodom problema održivosti stanovanja i lokalnih zajednica u Novom Sadu. Od 2013. godine, Grupa za konceptualnu politiku razvija projekat „Lokalne politike i urbana samouprava“, i sarađuje sa Omladinskim centrom CK13 na njegovom projektu „Naša samouprava“, za čije realizacije je neophodna saradnja sa mesnim zajednicama, kao osnovim jedinicama lokalne samouprave u našem gradu, koji ima 47 mesnih zajednica i samo dve opštine. Dosadašnja saradnja se prekinula i mi više nemamo pristup mesnim zajednicama, što smatramo dokazom nepoštovanja Zakona o lokalnoj samoupravi i ugrožavanjem prava građana da neposredno učestvuju u radu lokalne samouprave.

Obraćamo se najpre Vama kao Članu veća zaduženom za kulturu, i to pre svega zbog Vaše uloge u realizaciji evropskog projekta Evropska prestonica kulture (EPK), budući da ste predsednik Nadzornog odbora Fondacije Novi Sad 2021, koja i sprovodi programe ovog projekta (program „Nova mesta“) i koji se takođe dotiču mesnih zajednica i participativnosti građana u lokalnim zajednicama kroz njihov rad. U ovom trenutku, u radu Fondacije na participativnosti građana i decentralizaciji kulture u Novom Sadu vidimo paradoks, jer sarađuje sa savetima mesnih zajednica, njihovim članovima i predsednicima, koji vrše selekciju građana i udruženja građana na one koji mogu da koriste prostorije mesnih zajednica i one kojima to nije dozvoljeno. Što je još alarmantnije, smatramo da je ugroženo pravo građana da učestvuju u radu mesnih zajednica i da koriste njihove instrumente za neposredno upravljanje javnim poslovima od zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo poput zborova građana i inicijativa, koje je zagarantovano Statutom grada Novog Sada i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Smatramo da je time proces participativnosti kroz ove institucije lokalne samouprave zaprečen, i mi skrećemo pažnju i Vama i javnosti da je sprovođenje projekta Evropske prestonice kulture u Novom Sadu time stavljeno pod veliki znak pitanja.

Ako se Vlada Republike Srbije obavezala na saradnju sa civilnim društvom i osnovala Kancelariju za saradnju sa civilnim društvom, a Grad Novi Sad ima obavezu da u cilju realizacije projekta Evropska prestonica kulture sarađuje sa udruženjima građana i omogući njihovo učešće u kreiranju kulturne politike koja je formulisana i Strategijom kulturnog razvoja Grada Novog Sada u periodu od 2016. do 2026. godine, onda smatramo nedopustivim samovlašće saveta mesnih zajednica i njihovih predsednika kojim se udruženjima civilnog društva onemogućuje pristup mesnim zajednicama, kao i njihovo zatvaranje za programe organizacija civilnog društva.

Pozivamo Vas da se kao Član veća zadužen za kulturu obratite svojim kolegama u Veću i da im skrenete pažnju na važnost saradnje grada sa organizacijama civilnog društva, jer ste u ovom trenutku možda i najupućeniji u situaciju u kojoj se nalaze nezavisni akteri u kulturi, sa kojima ste imali priliku da sarađujete. Smatramo da participativno učešće u kreiranju kulturnih politika i kulturne produkcije podrazumeva participaciju građana i njihovih udruženja u svim oblastima lokalne samouprave.

Ovim obraćanjem takođe želimo da zakažemo javni sastanak sa Vama, kao i da pozovemo sve zainteresovane da mu prisustvuju, kako bismo javno govorili o ovom problemu i zajednički skrenuli pažnju ne samo javnosti, već i uprava zaduženih za sprovođenje Zakona o lokalnoj samoupravi. Očekujemo Vaš odgovor.

U Novom Sadu, 11. aprila 2018.

Udruženja građana:

Grupa za konceptualnu politiku

Omladinski centar CK13

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *