Mesni forum Inicijative za lokalnu samoupravu

PRIMEDBE NA NACRT ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI

prostorije Grupe za konceptualnu politiku

Pariske komune 42, Novi Sad

utorak, 19.11.2019. u 18h

U toku je javna rasprava o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i građani se o tome još uvek mogu obavestiti na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Javne prezentacije se organizuju prema planu koji je takođe predstavljen na stranici ovog ministarstva, ali o javnoj debati koja bi se vodila u toku javne rasprave, nećete mnogo čuti. Zainteresovana javnost je reagovala, no te reakcije kao da ne dolaze do građana. Zakoni tako postaju stvar organizovane manjine, a zakonodavnost povlastica grupa koje osvajaju vlast na parlamentarnim izborima na koje izlaze organizovani u stranke koje niti su narodne, niti demokratske.

Neposredno odlučivanje i upravljanje su tema koju problematizujemo Inicijativom za lokalnu samoupravu, a Nacrt zakona koji vlast predstavlja ovih dana ponovo aktualizuje pitanje narodne inicijative, o kojoj smo već imali priliku da diskutujemo sa učesnicima naših foruma i radionica. (UG „Sretenje“ i Zdenka Kovačević iz Požege, Miodrag Dakić iz Banjaluke)

Narodna inicijativa je oblik neposrednog učešća građana u odlučivanju i način ostvarivanja neposredne demokratije i narodnog suvereniteta. Građani se narodnom inicijativom mogu obratiti parlamentarcima (poslanicima) koji ih predstavljaju u skupštinama i pred njih izneti svoje predloge kako bi se o njima izjasnili. Narodna inicijativa je nezaobilazan element demokratskog političkog uređenja, ali se njen duh može izigrati pojedinostima koje nam lako mogu promaći. Zbog toga vas pozivamo da pretresemo ovaj Nacrt zakona i zajednički sročimo primedbe kojima bismo popravili ne samo tekst ovog zakona, već i položaj ljudi u zemlji o čijoj državi se govori da je zarobljena, uzurpirana organizacijama koje zloupotrebljavaju službene položaje i vlast, a prema našem sudu, o državi koja je u krizi kao oblik demokratskog političkog organizovanja ljudi. Neposrednost odlučivanja i upravljanja nikada nije bila fraza, a da je i zakonsko pravo – pokazuje i potreba vlasti da jedan ovakav zakon uključi u sistem svog zakonodavstva i prilagodi standardima koje uspostavlja međunarodna zajednica.

Mesni forum o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi organizuje Grupa za konceptualnu politiku i Inicijativa za lokalnu samoupravu iz Novog Sada.

O komentarima na javnu prezentaciju Nacrta ovog zakona koja je u Novom Sadu održana 6. novembra, pročitajte više na sledećim linkovima:

https://www.inicijativa-samouprava.rs/blog/izvestaj-sa-javne-prezentacije-nacrta-zakona-o-referendumu-i-narodnoj-inicijativi/

https://www.inicijativa-samouprava.rs/blog/muke-po-preambuli/

Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi možete pročitati na ovom linku: http://mduls.gov.rs/javne-rasprave-i-konsultacije/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-referendumu-i-narodnoj-inicijativi/?script=lat

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *