Sreda 22. februar 2023. godine u 12h, II sprat, Mala sala

Medija centar, Terazije 3, Beograd

Učesnici:

Alisa Kockar – portparolka Demokratske stranke, Zrenjanin

Branka Ćurčić, Grupa za konceptualnu politiku, Novi Sad

Borislav Gađanski – matematičar i politički veteran u lokalnoj samoupravi Zrenjanina

Ivan Živkov – sociolog, Građanski preokret, Zrenjanin

Moderira: Zoran Gajić, Grupa za konceptualnu politiku, Novi Sad

/////////////////////////////////////////////////////////////

Četvrtak 23. februar 2023. godine u 12h

NDNV, Sutjeska 2 (ulaz 8, SPENS), Novi Sad

Učesnici:

Branka Ćurčić i Zoran Gajić, Grupa za konceptualnu politiku, Novi Sad

////////////////////////////////////////////////////////////

Povodom pokretanja kampanje za novu politiku decentralizacije koja bi moralo da krene iz lokala, GKP organizuje konferencije za novinare i diskusije sa koje će javnosti biti upućen apel za očuvanje građanskog karaktera mesne samouprave u Srbiji.

Na konferencijima će biti reči o značaju neposrednog učešća građana u političkim procesima s obzirom na regulative koje još uvek postoje u političkom i pravnom sistemu Republike Srbije. Neposredno učešće građana u radu mesne i lokalne samouprave nije samo korektivni faktor predstavničke vlasti i demokratskih procesa već i osnova demokratske uprave bez koje nema demokratske vlasti. Mesna zajednica je jedna od njih i predstavlja osnovnu organizaciju građana u lokalnoj zajednici u kojoj stanovnici određene teritorije mogu neposredno odlučivati i predlagati rešenja za društvene i političke probleme koji ih se direktno tiču.

Međutim, na konferencijama će takođe biti predstavljeni nalazi i konkretne situacije u kojima je građanima oduzeto pravo na neposredno učešće u lokalnoj i mesnoj samoupravi putem aktuelnih izmena opštih akata koji regulišu rad institucija mesne samouprave, a zatim i putem direktnih pritisaka na građane kao potencijalne kandidate na izborima za mesne zajednice. Novim Odlukama o mesnim zajednicama učešće građana je praktično onemogućeno uvođenjem izbornih lista, obaveze overe potpisa i ukidanjem nezavisnog posmatrača izbornih radnji.

Degradacija mesne samouprave koju je Grupa za konceptualnu politiku pratila tokom izbora za savete mesnih zajednica tokom 2021. i 2022. godine u više gradova i opština u Vojvodini, sumirana je u dokumentarnom filmu „Nasilje nad samoupravom“ koji će biti emitovan u Medija centru u Beogradu. Poslednji takav slučaj je Zrenjanin u kojem su izbori održani 5. februara 2023. godine i o kojima će govoriti učesnici konferencije iz ovog grada. A konferencijom za medije u Novom Sadu građani će biti obavešteni da je trenutno u toku izmena Statuta mesnih zajednica bez uključenja javnosti, i biće pozvani da iniciraju zborove građana i da ne dopuste da im vlast oduzme pravo da biraju i da budu birani u savete svojih mesnih zajednica.

Apel će sa konferencije, u vidu saopštenja Grupe za konceptualnu politiku i Građanskog preokreta, biti upućen svim demokratski orijentisanim građanima, pojedincima i organizacijama civilnog društva, uključujući i demokratske političke stranke, da odbrane pravo građana na neposredno učešće u mesnoj samoupravi.

Konferencije za novinare organizuje Grupa za konceptualnu politiku, Novi Sad.

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *