Petak, 3. jun 2022. godine u 19h

Prostorije GKP, Pariske komune 42, Novi Sad

Ni jedna vojska i ni jedna policija ne mogu poraziti volju naroda koji je odlučan da se suprotstavi nasilju”, rečenica je koja danas u jeku rata Rusije protiv Ukrajine, podjednako kao i tokom rata u bivšoj Jugoslaviji devedesetih godina, govori o važnosti ideje mira. Štaviše, počiva na snažnom uverenju na kojem je moguće graditi i govoriti o antiratnom, odnosno mirovnom pokretu koji se bezuslovno zalaže za mir, a protiv svakog militarizovanog nasilja.

Antiratni otpor u Vojvodini tokom devedesetih godina, koji se manifestovao protestima, referendumima za mir i proglašenjem “Duhovne republike Zicer”, neprikosnoven je primer snage ljudi da se odupru prisilnoj mobilizaciji, nasilju, kao i ratnoj politici države. Da li se ova iskustva hrabrih ljudi i žena i njihovog nedvosmislenog zalaganja za mir mogu preneti u sadašnjost i mogu li poslužiti kao inspiracija za otpor ratu, ali i krahu univerzalne ideje mira koja nestaje zajedno sa mnoštvom naših prava?

Danas broj poginulih civila i ukrajinskih izbeglica raste iz dana u dan, dok se mnogi koji su ostali u ratnoj zoni bore zajedno sa ukrajinskom vojskom protiv ruske okupacije i vojne ofanzive, i mirnim i oružanim putem. Pitanje koje postavljamo danas je da li je mirovna politika ljudi moguća? Šta se dešava sa ljudima koji se zalažu za prekid rata, za mir, koji su dezerteri, i na ruskoj i na ukrajinskoj strani? Da li i zašto danas, kada živimo u vremenu još jednog rata u kojem je žrtva civilno stanovništvo, ne postoji organizovan, globalni pokret antiratnog otpora? Konačno, da li je mir postala prazna ili čak suviše skupa reč?

19h – Premijerna projekcija filma “Bezuslovnost mira”

(Sećanje na antiratni otpor – 30 godina „Duhovne Republike ZICER“, Trešnjevac, maj 1992. – maj 2022. Organizacija događaja: Žene u crnom), produkcija filma: GKP

19:30h – Diskusija sa gostima

Staša Zajović, Žene u crnom

Violeta Đikanović, Žene u crnom

Gizella Toth Stanyo, novinarka, antiratna aktivistkinja

Lino Veljak, filozof i antiratni aktivista

Moderacija diskusije: Branka Ćurčić i Zoran Gajić, GKP

Projekciju filma i diskusiju organizuje Grupa za konceptualnu politiku, Novi Sad, u okviru serije foruma o participaciji građana u političkim procesima, koju podržava NED – The National Endowment for Democracy.

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *