Grupa za konceptualnu politiku i kuda.org vas pozivaju na javnu diskusiju u okviru projekta „Lokalne politike i urbana samouprava“:

NKSS – Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije

petak 28. april 2017. u 19h

Omladinski centar CK13

Vojvode Bojovića 13, Novi Sad

Gosti: Milica Pekić i Darka Radosavljević

Pored stalnih aktivnosti u okviru projekta „Lokalne politike i urbana samouprava“ koje se tiču saradnje sa građanima i stanarima na pitanjima i problemima stanovanja, udruživanja i lokalne zajednice, ove godine Grupa za konceptualnu politiku (GKP) i kuda.org pokreću seriju javnih diskusija sa članovima organizacija i udruženja građana koja svoj rad situiraju u polje stanovanja, udruživanja, aktivizma i političkog organizovanja. Pored aktivnosti ovih organizacija, u okviru diskusija biće postavljena pitanja vezana za oblike organizovanja i na promene u delovanju koje je moguće napraviti, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo i na rad koji obavljamo.

Treća u nizu javnih diskusija ugostiće Milicu Pekić Darku Radosavljević iz Beograda, jedne od osnivača i aktivnih učesnika Asocijacije Nezavisne kulturne scene Srbije (NKSS).

Razgovaraćemo o motivima za osnivanje i delovanje Asocijacije NKSS, kao i načinima rada u komunikaciji sa mrežom udruženja građana u kulturi u Srbiji i regionu, a onda i podršci koju asocijacija pruža udruženim organizacijama. Da li se može govoriti o nezavisnosti udruženja građana u kulturi i nezavisnosti polja udruženih građana je pitanje koje opseda svakoga ko deluje u ovom polju. Na javnoj diskusiji će biti reči i o značenju i mogućnostima koje su vidljive iz takve pozicije, u njenom ekonomskom i političkom smislu i potencijalu. U tom smislu, Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada i NKSS, pored toga što dele iskustvo rada u nezavisnoj kulturnoj produkciji, pokušavaju da naprave mesto politike na distanci prema deregulisanoj i perifernoj državi, a u okviru oslabljenog civilnog društva i situaciji obeshrabrenog samoudruživanja ljudi.

Asocijaciju Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) osnovalo je tridesetak aktera iz kulturnog polja, maja 2011. godine, vođeni željom da valorizuju postojeće aktivnosti i značaj novih načina rada na polju savremene kulture, kao i da svoje znanje i iskustvo ustupe društvenoj zajednici na polju kulturne politike. Danas NKSS broji oko 80 članica – udruženja građana u kulturi. Asocijacija deluje u pravcu jačanja sopstvenih kapaciteta i kapaciteta svojih članica, kao i kroz dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima, teži da promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi, da utiče na kulturnu politiku i druge javne politike koje su s njom u vezi. Asocijacija NKSS je takođe među organizacijama koje vode borbu za očuvanje prostora kulturnog centra Magacin u Beogradu.

Više o Asocijaciji NKSS: www.nezavisnakultura.net

Darka Radosavljević je istoričarka umetnosti, osnivačica i direktorka REMONT / nezavisne umetničke asocijacije iz Beograda. Milica Pekić je istoričarka umetnosti i jedan od osnivača udruženja građana Kiosk iz Beograda. Trenutno je jedan od članova komisije za izbor projekata na javnom konkursu za projekte u kulturi (2017) u Novom Sadu, a za tu poziciju ju je predložila Inicijativa nezavisne scene kulturne scene Novog Sada.

Dokumentacija do sada održanih tribina:

Ana Džokić i Marc Neelen (STEALTH.unlimited), o kampanji „Dobrodošli u stambeni pakao“ i inicijativama Ko gradi grad, Pametnija zgrada i City in the Making.

http://detelinara.org/video-zapis-i-foto-dokumentacija-sa-javne-diskusije-ko-gradi-grad-u-omladinskom-centru-ck13-26-01-2017/

Audio zapis i foto dokumentacija sa javne diskusije „STAMBENI PAKAO“ u MZ Radnički od 25.01.2017.

Saša Kostić i Đokica Jovanović (UPSS – Udruženi pokret slobodnih stanara, Niš):

Video i foto dokumentacija sa javne diskusije „UPSS – Udruženi pokret slobodnih stanara“ Niš, u Novom Sadu, 30.03.2017.

Organizovanje javnih diskusija je deo projekta „Lokalne politike i urbana samouprava“, koji sprovode Grupa za konceptualnu politiku (GKP) i kuda.org iz Novog Sada, a koji je posvećen motivisanju stanovništva za uključivanje u procese odlučivanja i udruživanja na lokalnom nivou, po pitanju politizacije problema stanovanja, kao i razvoja lokalne zajednice i saradnje sa organima lokalne samouprave, prvenstveno sa mesnim zajednicama. Projekat se realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo i Heinrich Böll Stiftung Beograd.

www.detelinara.org

 

print

Posted by admin

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *