Dokumentarni film “Istina, odgovornost, poverenje

Film je nastao u procesu zagovaranja građanskog karaktera mesne samouprave, ali se kao ključno nametnulo pitanje poverenja.

Naš je utisak da je nakon majskih masovnih ubistava napravljen prećutan sporazum naroda sa opozicionim strankama i svoj izraz je našao u protestima „Srbija protiv nasilja“.

Nakon decenijskog nepoverenja građana u političke stranke kao da je na dnevni red došlo i pitanje poverenja stranaka u građane.

Kako će se to odraziti na pravo građana na neposredno učešće u političkim procesima i odlučivanju na nivou lokalne i mesne samouprave, pokazaće vreme koje je pred nama.

Sagovornici u filmu:

Aleksandar Matković, Zeleno-levi front, Novi Sad

Radomir Lazović, kopredsednik Zeleno-levog fronta

Radivoje Jovović, kopredsednik novosadskog odbora Zajedno

Ana Oreg, predsednica vojvođanskog odbora PSG

Aleksandar Jovanović, Akcija progresivne Vojvodine

Vladimir Vrsajkov, predsednik novosadskog odbora SSP

Vladimir Sovilj, građanski aktivista

Novinar: Dalibor Stupar

Kamera i montaža: Slobodan Stošić

Produkcija: GKP & Paralele

Novi Sad, 2023-2024.

Dokumentarni film je realozovan uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju.

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *