Mesni forum: Organizacije civilnog društva između partija, vlasti i lokalnih zajednica

Gost-predavač: Ivan Živkov, sociolog, Građanski preokret, Zrenjanin

Dijagnoza koju smo imali priliku da čujemo neposredno pre rata u Ukrajini je ona da projekat civilnog društva nije uspeo u Srbiji, ali da je Srbija iznedrila nešto što možda bolje predstavlja autentične potrebe njenih građana. U pitanju su bile neformalne građanske inicijative koje su se počele pojavljivati nakon protesta u Savamali. Međutim, kao što ni jedan veći protest nakon tog nije prolazio bez učešća opozicionih političkih stranaka, tako se i put neformalnih inicijativa, i pored svih kritika i odbijanja partijske politike, dovršio u stranačkim formacijama, bile one formalno konstituisane kao partije ili ne. Izborne liste za vlast u jedinicama lokalne samouprave viđene su kao svrha i jedini smisao političkog organizovanja ljudi, pošto se vlast doživljava kao jedini način da se promene uslovi u kojima ljudi žive i rade u ovoj zemlji. Civilno društvo kao da je prepušteno samo sebi, pošto ni mediji ne pokazuju više interes za njegov rad. U okviru ovog videa možete videti stav aktera civilnog društva iz Zrenjanina i Novog Sada.

Ovaj forum i radionica su organizovani u okviru projekta „Jačanje lokalne participacije u političkim procesima“ koji podržava Nacionalna zadužbina za demokratiju i Fondacija Hajnrih Bel – predstavništvo Beograd.

Produkcija videa: GKP

April, 2023.

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *