Sada i u elektronskom obliku objavljujemo osmi broj Biltena „Stanar“, dugogodišnjeg glasila projekta Lokalne politike i urbana samouprava Grupe za konceptualnu politiku (GKP) iz Novog Sada i Inicijative za lokalnu samoupravu koja okuplja organizacije civilnog društva i građane zainteresovane za angažovanje u lokalnim politikama – pre svega u onome što nazivamo neposredno učešće građana u lokalnim političkim procesima. Bilten je istovremeno i autentično glasilo građana koji su se samoorganizovali u svojim lokalnim zajednicama putem građanskih inicijativa zahtevajući svoje neotuđivo pravo na lokalnu i mesnu samoupravu.

Bilten STANAR #8 možete preuzeti u elektronskom formatu klikom na fotografiju ispod:

Akcija koja prati objavljivanje novog broja Biltena „Stanar“ podrazumeva direktnu distribuciju 25.000 primeraka u poštanske sandučiće stanovnika Novog Sada i okolnih mesta – što zajedno sa prethodnim brojevima čini ukupnu cifru od 250.000 besplatno podeljenih primeraka. U njegovoj distribuciji vodimo se principom podrške građanima koji udruživanjem u svojim lokalnim zajednicama žele da utiču na javne politike, kako bi svoje živote, kao stanari, stanovnici i građani, učinili izglednijim. Iako „nije vanredni broj“, Bilten takođe referiše i na vanredno stanje, pandemiju i izbore koji su pred nama, odnosno njihov bojkot, te će stoga biti distribuiran do proglašenja izborne tišine s namerom da podseti građane da su mnoga njihova prava ugrožena (ne)činjenjem ove vlasti i da im skrene pažnju na ono što smatramo jedinim realnim izborom na ovim izborima.

Kourednik ovog broja je Novi Nebojša Milenković, istoričar umetnosti i pisac, koji je angažovan u više građanskih inicijativa, a za ovaj Stanar priredio je tekstove drugih aktivista i učesnika u gradskim inicijativama koji se sami predstavljaju, i reč je o inicijativama: Za BOLJI PetrovaradinSačuvajmo Liman od betonaOdbranimo parkić (u ulici Maksima Gorkog)Sačuvajmo zelene površine – Telep, Pokret Odbranimo šume Fruške Gore, inicijativa građana na Novom Naselju, uz tekstove o posledicama eventualne izgradnje Novog Sada na vodi.

Odeljak biltena posvećen građanskim inicijativama nazvan je Prva novosadska urbanistička revolucija, i započinje odgovorom na pitanje koje je konačno postavljeno: „Šta se, dakle, dogodilo, sa našim pravom na Grad? Dobra vest je ta da su se dogodili građani i njihova spremnost i entuzijazam da se destruktivnim tendencijama vlasti i njenih urbanista aktivno suprotstave.“ Građanske akcije na koje podsećamo su i zborovi građana u novosadskim mesnim zajednicama koje su inicirali ljudi (u okviru Grupe građana) a koje vlast odbija da sazove, dok je svaka buduća akcija građana prekinuta vanrednim stanjem, pandemijom odnosno izborima.

Novi broj Biltena „Stanar“ nije vanredni broj, ali ovom igrom reči referišemo na činjenicu da je velikim delom nastao tokom vanrednog stanja u Republici Srbiji, koje je proglašeno usled pandemije virusa. Boreći se protiv „nevidljivog neprijatelja“, ova vlast je tokom vanrednog stanja napravila duboku podelu u društvu, na 700.000 članova većinske partije u vladajućoj koaliciji i na ostale čija su prava bila ugrožena i nad kojima je vršeno različito nasilje. Paljenje baklji na krovovima naših zgrada koje je vlast organizovala najeksplicitnija su slika tog nasilja. Kakav je bio odnos vlasti prema građanima, starijim sugrađanima, njihovim stambenim i mesnim zajednicama tokom vanrednog stanja, obrađen je u drugoj polovini Biltena intervencijom njegovog kourednika Save Romčevića, člana GKP.

U 8. broju Biltena STANAR tekstovima učestvuju: Predrag Antonić, Dragana Arsić, Branka Ćurčić, Zoran Gajić, Aleksandar Lazarević, Novi Nebojša Milenković, Dimitrije Nikolić, Dragoljub Perković, Marija Prijić-Sladić, Savo Romčević, Slobodan Stošić, Dalibor Stupar.

Bilten STANAR objavljuje Grupa za konceptualnu politiku iz Novog Sada, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija i u saradnji sa Fondacijom Hajnrih Bel – predstavništvo Beograd.

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *