Trenutak je takav da uopšte neće zazvučati kao fraza ako pozovemo ljude na borbu i ako, tom prilikom, opomenemo na važnost očuvanja krvavo stečenih prava i sloboda. Da, mislimo tu prvenstveno na politička prava i slobode, ali i na ono što ne dâ da se ta prava svedu na fraziranje na koje kao da smo već oguglali – mislimo, dakle, i na solidarnost u govoru.

Imali smo, u decenijama koje su minule, kada vežbati, pa smo u međuvremenu i naučili kako da detektujemo nazadne i autoritarne tendencije kod naših neprijatelja, ali možda je pravo pitanje koje treba sami sebi da postavimo sledeće: da li smo kadri i dovoljno kritični da isto ili slično primetimo kod sebe, na ovoj „našoj“ strani? Šta se dešava kada mi sami počnemo međusobno da se isključujemo i time uskraćujemo ona prava i slobode za koja se borimo kada ih vlast ugrozi i uskrati nama? Da li smo spremni da otvoreno razgovaramo sa svima koji nam pružaju ruku i bore se zajedno sa nama za neku stvar? Ili smo u svojih zahtevima ekskluzivni i isključivi izbegavajući čak i da se suočimo sa prigovorima da smo krenuli stranputicom političkog nasilja. Rečju, da li smo, zaista, otvorena politička bića kakvim sebe volimo da smatramo?

Lako je dogovoriti se o tome ko je naš zajednički neprijatelj i od čega je „satkan“, jer se on sam ni malo ne libi pokazati u punom sjaju svoje bezobzirnosti i nasilništva, kao što je lako i boriti se protiv onih očigledno zatucanih i autoritarnih. Ali, prepoznati ove sklonosti u sopstvenim redovima već je nešto teže. A mi (GKP) smo, kao slobodno udruženi građani koji brane (politička) prava na slobodu govora, mišljenja da govor o ovim tendencijama ima smisla jedino ako se povede među nama samima, na ovoj strani na kojoj smo svi slobodnomisleći… ili bar takvi želimo da budemo. Na o(t)pise vlasti kao netolerantne, brutalne i nasilne u ovom trenutku nije potrebno trošiti mnogo reči, s obzirom na to da ona već godinama ne radi ništa drugo nego vlada podelama i „dilanjem mržnje“ u manjim ili većim dozama. Vlast koja nama vlada vlast je koja već nekoliko godina niti razgovara niti pregovara i mi – organizovani građani – već moramo početi da se ponašamo tako da se za ono sutra dogovaramo između sebe i zajedno sa onima koji će imati sluha i koji će morati da nas čuju. No, ovo moranje nije neka vrednost sama po sebi niti (politička) izvesnost. I to je nešto za šta ćemo morati da se borimo i što nam niko ne garantuje kao rešenu stvar. Mi smo ti koji ćemo morati da se nametnemo i da nateramo buduće aktere političkog života da imaju na umu da ne vladaju pukom pasivnom svetinom koja će sutra opet na ulicama morati da traži ono što je tražila od ovih kojima jedva čekamo da vidimo leđa. Mi smo ti koji samo moramo da odlučimo, a onda i razgovorom između sebe da se dogovorimo, o tome u kakvoj zemlji želimo da živimo. Da li će to biti zemlja izvoznica resursa, ljudskih i materijalnih, beskrajno lovište i izbetonirano podziđe „tvrđave Evrope“ ili zrela politička zajednica sastavljena od onih koji će odlučno da se izbore za sve one vrednosti u koje se zaklinjemo i za koje mislimo da nam, po difoltu, pripadaju.

Pozivamo vas da, zajedno sa nama, osmislite načine na koje možemo zaustaviti propast i uništenje zajednice u kojoj živimo: od lokalne do njenog državnog uobličenja. Pozivamo vas da odlučite i prelomite o tome da postoje vrednosti za koje se još uvek vredi boriti. Pozivamo vas da iza takve svoje odluke stanete. I pozivamo vas da delujete.

Ovaj i svi naredni brojevi Stanara biće posvećeni ovom pozivu i to ćemo činiti na dva načina: prvo, kroz apele da se pridružite inicijativi za borbu za mesne zajednice koju smo pokrenuli da bismo oživeli ove institucije čiji nam nestanak preti ako u njima ne budemo mi sami, i drugo, pozivima da u ovoj borbi jedni druge ne isključujemo i da jedni drugima ne uskraćujemo pravo na slobodan govor.

GKP

BILTEN STANAR, Novina Inicijative za lokalnu samoupravu realizuje Grupa za konceptualnu politiku iz Novog Sada, u saradnji sa Fondacijom Hajnrih Bel – predstavništvo Beograd.

Broj 11, godina izdanja: 2021.

IZDAVAČ: Grupa za konceptualnu politiku

UREDNIK BILTENA: Savo Romčević

OVOM BROJU BILTENA STANAR doprineli su: Branka Ćurčić, Zoran Gajić, Dimitrije Kaorin, Aleksandar Lazarević, Plamenka Laćarac, Olivera Radovanović, Savo Romčević, Ljubica Slavković, Slobodan Stošić, Vesna Rakić Vodinelić; GRAFIČKO OBLIKOVANJE: Nikolina Sivački (C e n t r o b i r o)

TIRAŽ: 15.000

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *